• Hudobn� skupina Gin-Tonic

  • Multi��nrov� p�rty kapela, �pecifick� svojim nezamenite�n�m soundom. Zoskupenie troch vynikaj�cich hudobn�kov a spev�kov, ktor� svojou �ou, spevom a cover verziami t�ch najtane�nej��ch hitov vytiahnu na parket doslova ka�d�ho.

  • Kontaktujte n�s! Na�a hudba